Công văn của UBND tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học từ ngày 4/2/2020 để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính Corona(nCoV) cho đến khi có thông báo tiếp theo.
Văn bản liên quan