Công văn của UBND tỉnh về việc tổ chức hoạt động dạy, học trở lại bắt đầu từ ngày 17/2/2020 sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Văn bản liên quan