Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 - 2021

Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 8/8/2020

Căn cứ thông tư số 11/2014/TT-BGD ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT;

Căn cứ Kế hoạch số 831/SGD&ĐT-GDPT ngày 21/5/2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh và kế hoạch số 1766/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6; trường THCS TT Cẩm Xuyên ban hành kế hoạch tuyển sinh như sau:

  1. Mục đích yêu cầu:

Huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học theo địa bàn tuyển sinh.

Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian, hồ sơ tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh, sỹ số học sinh trên lớp và đảm bảo tính công khai công bằng.

  1. Nguyên tắc tuyển sinh:

Trong năm học chỉ thực hiện một lần tuyển sinh vào trung học cơ sở; tuyển sinh chính xác, công bằng, khách quan. Tuyển số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 theo kế hoạch phổ cập, nhằm nâng cao chất lượng phổ cập GD THCS.

  1. Đối tượng tuyển sinh:

Những người học đã hoàn thành chương trình tiểu học, có độ tuổi được quy định trong Điều lệ trường THCS (Ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên, Tiểu học Cẩm Huy và các học sinh vùng  có khoảng cách từ nhà đến trường phù hợp.

 

3. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển, huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 trong độ tuổi được quy định.

4. Thời gian tuyển sinh:

- Từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 8/8/2020

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

- Học bạ tiểu học.

- Giấy khai sinh (bản có dấu đỏ).

- Đơn đăng ký tuyển sinh ( nhận tại nhà trường nơi đăng ký).

6. Tổ chức thực hiện:

Công bố công khai kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy đinh về hồ sơ tuyển sinh tại trường trước khi tuyển sinh.

Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai, công bằng và đủ chỉ tiêu đề ra.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường THCS TT Cẩm Xuyên, yêu cầu các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc. Quý phụ huynh, học sinh nắm bắt rõ lịch để làm hồ sơ tuyển sinh và giúp nhà trường hoàn thành tốt công  tác tuyển sinh cho năm học mới 2020-2021.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Trần Văn Ninh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 54
Hôm qua : 153
Tháng 09 : 2.282
Năm 2020 : 17.586