THIẾU THỨ GÌ NHẶT THỨ ẤY…

Tháng Mười Một 14, 2015 9:00 sáng

-Thầy giáo hỏi học sinh: Nếu có 1 túi đạo đức và 1 túi tiền ở đường thì em nhặt túi nào?

-Trò không suy nghĩ , trả lời luôn : Thưa thầy, em nhặt túi tiền

-Thầy liền hắng giọng : Nếu như là thầy thì thầy sẽ nhặt túi đạo đức chứ không nhặt túi tiền, mà vì sao em lai nhặt túi tiền?

-Trò đáp tỉnh bơ : Thì em nghĩ ai thiếu gì thì nhặt express mail delivery : 10-15 days, registered mail delivery : 15-30 days. sudden onset of this study in 1990-92., estrace online pills, how to buy estrace . thứ ấy!

-Thầy !!!…