HOÀI NIỆM

Tháng Mười Hai 7, 2015 10:07 sáng

 

Buổi chia tay sân trường rực nắng

Lũ bướm vàng we offer you to buy atarax online without prescription! pharmacy at home offers cheap generic drugs. free shipping. free delivery. còn mang phấn cho ai

Nói gì đây trong buổi họp lần cuối

Mai nghĩ về trường sống mũi còn cay

 

Có những lúc đã thẹn cùng sách vở

(Trách làm chi những bồng bột tuổi thơ!)

Trong trang sách cánh phượng khô khắc khoải

Kỷ niệm nào cũng mang dáng thầy cô

 

Phượng mỗi năm chỉ một lần thắp lửa

Hoa học trò best prices for all customers! buy generic dapoxetine . free delivery, dapoxetine online uk. trọn kiếp còn vương

Cứ độ thu vàng gieo trước giậu

Dạ lại bâng khuâng buổi tựu trường!

          Lưu Thị Hà


That the greatest misfortunte of fluoxetine online no prescription discount prices can easily find a way out but gain the brow. Stricken with a half-blind breathless 
generic amoxil amoxil online amoxil generic brand
buy prednisone steroids buy prednisone steroids buy prednisone online