Thi đấu bóng chuyền giải thể thao truyền thống chào mừng ngày 20/11