Liên đội trường THCS Thi trấn Cẩm Xuyên với hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa"