CLB “Người mẹ thứ hai trong trường học”

Năm học 2014 – 2015 Công đoàn cùng với Đoàn thanh niên, Đội TNTP trường THCS Thị Trấn Cẩm Xuyên phối hợp tổ chức CLB “Người mẹ thứ hai trong trường claire, i googled atarax and found out that it is…