TRAU DỒI VỐN TỪ

“Trong tiếng ta,một chữ có thể dùng để diễn tả rất nhiều ý;hoặc ngược lại,một ý nhưng lại có bao nhiêu chữ để diễn tả.Vì vậy,nếu nói tiếng Việt của ta có những khả năng rất lớn để diễn đạt tư…

Giáo án hay: Tiếng Việt “Nói giảm, nói tránh”

Nói giảm nói tránh  Bài cũ: Có bài ca dao vui sau: “Lỗ mũi mười tám gánh lông Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho Đêm nằm thì ngáy o… o… Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà Đi chợ thì hay…